Algemene voorwaarden

Heeft u vragen? Gebruik de whatsapp-knop rechts van het scherm of mail gerust naar Info@dmmdz.nl en ik zal u zo goed mogelijk proberen te helpen.

Heeft u andere zaag werkzaamheden waar we u mee van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Dit kan via de mail en via Whatsapp.

Voor werkzaamheden ben ik op vrijdag en zaterdag de hele dag beschikbaar.

de man met de zaag, boom, snoeien, zaag, boom, drone uit de boom, drone in de boom, boom zagen, boom weghalen

Privacy verklaring

De man met de zaag (verder ook wel dmmdz. Wij vinden je privacy belangrijk en we gaan daarom zorgvuldig met je persoonsgegevens om. We doen dit in overeenstemming met de geldende wetgeving. We verzamelen en bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het uitvoeren en verbeteren van onze werkzaamheden. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en je kunt ook altijd zelf je gegevens laten aanpassen. Op deze pagina vertellen we wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Welke persoonlijke gegevens leggen we vast? En waarom. Voor het maken van offertes en de daaruit volgende opdrachten en facturen. hiertoe verzamelen wij jouw persoonlijke gegevens als NAW (naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummers).
Worden je persoonsgegevens gedeeld met derden? We geven je persoonsgegevens niet door aan personen of instanties buiten ons bedrijf dmmdz. Er zijn echter externe partijen die onder onze verantwoordelijkheid bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren (bijvoorbeeld het beheren van onze boekhouding en werk dat we door derde laten uitvoeren). Het komt erop neer dat anderen je gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we je gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of daarmee verenigbare doeleinden.
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een schriftelijk verzoek tot verdere inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens kun je sturen naar het onderstaande contactadres. Stuur wel even een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat we je identiteit zoals wettelijk voorgeschreven kunnen verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Heb je vragen over je persoonsgegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met: verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens : De man met de zaag (dmmdz) gevestigd te Kapelaan H.G.M. Koopmansstraat 26 5684 WG Best Kvk nummer 87128624 Wanneer we er samen niet uitkomen kun je desgewenst een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De man met de zaag

 

Bedankt voor het bezoeken van onze site

Voor meer informatie of foto’s click op de social icons en volg ons daar!

Open chat
Heeft u een vraag? Click hier
Hallo! Hoe kan ik u helpen?